زبان برنامه نویسی R

زبان برنامه نویسی R

  • R یک زبان برنامه نویسی با محیط نرم افزاری رایگان است که برای محاسبات آماری و پردازش داده ها، بکار میرود R ،حاوی محدوده گستردهای
    از تکنیکهای آماری )از جمله : مدلسازی خطی و غیرخطی، آزمونهای کالسیک آماری، تحلیل سریهای زمانی، ردهبندی، خوشهبندی و غیره( و قابلیتهای
    گرافیکی است.
    امروزه میلیونها آنالیزیست، محقق و برندها مانند Facebook ،Google ،Bing ،Accenture و Wipro از R برای حل مشکالت پیچیده خود استفاده می نمایند.

توضیحات

محتواي آموزشی:
مقدمات و قراردادهای ابتدائی 1
• ساختار داده ها در R
• متغیرها
• بردارها
• ماتریس ها
• آرایه ها
• لیست
• عامل و طبق ه بندی داده ها
• ذخیره سازی داده ها در فایل
• خواندن داده ها در فایل
محاسبات ریاضی در R
• اعمال اصلی ریاضی
• توابع مقدماتی ریاضی
• محاسبات ماتریسی
• حل دستگاه معادالت خطی
• مشتق
• انتگرال
برنامه نویسی در R
If •
For •
While •
Function •
آمار توصیفی و نمودارها
• میانگین
• واریانس
• انحراف معیار
• میانه
• و…
نمودارهای
• شاخه و برگ
• هپستوگرام
• چند ک ما

• نمودار جعبه ای
• نمودار میله ای
• نمودار دایره ای
آزمون های آماری
t-test •
• وبلکاکسون
• برابری واریانس های دو جامعه
• برابری میانگین دو جامعه

شایستگیهاي مورد انتظار کسب شده پس از اجراي دوره:
• توانایی ارزیابی و آنالیز داده ها
• توانایی انجام تمام فعالیت هاي مالی با استفاده از ابزار آماري پیشرفته
• توانایی ارزیابی و اندازه گیري ریسک هاي مالی
• توانایی تعدیل کارایی ریسک
• و …

توضیحات تکمیلی

کد دوره

I2120

مدت زمان دوره

32 ساعت

پیش نیاز های دوره

: آشنائی با برنامه نویسی

مخاطبان دوره

علاقه مندان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “زبان برنامه نویسی R”

به سبد خرید اضافه شد.:
پرداخت