زبان برنامه نویسی R

زبان برنامه نویسی R

  • R یک زبان برنامه نویسی با محیط نرم افزاری رایگان است که برای محاسبات آماری و پردازش داده ها، بکار میرود R ،حاوی محدوده گستردهای
    از تکنیکهای آماری )از جمله : مدلسازی خطی و غیرخطی، آزمونهای کالسیک آماری، تحلیل سریهای زمانی، ردهبندی، خوشهبندی و غیره( و قابلیتهای
    گرافیکی است.
    امروزه میلیونها آنالیزیست، محقق و برندها مانند Facebook ،Google ،Bing ،Accenture و Wipro از R برای حل مشکالت پیچیده خود استفاده می نمایند.

توضیحات

محتواي آموزشی:
مقدمات و قراردادهای ابتدائی 1
• ساختار داده ها در R
• متغیرها
• بردارها
• ماتریس ها
• آرایه ها
• لیست
• عامل و طبق ه بندی داده ها
• ذخیره سازی داده ها در فایل
• خواندن داده ها در فایل
محاسبات ریاضی در R
• اعمال اصلی ریاضی
• توابع مقدماتی ریاضی
• محاسبات ماتریسی
• حل دستگاه معادالت خطی
• مشتق
• انتگرال
برنامه نویسی در R
If •
For •
While •
Function •
آمار توصیفی و نمودارها
• میانگین
• واریانس
• انحراف معیار
• میانه
• و…
نمودارهای
• شاخه و برگ
• هپستوگرام
• چند ک ما

• نمودار جعبه ای
• نمودار میله ای
• نمودار دایره ای
آزمون های آماری
t-test •
• وبلکاکسون
• برابری واریانس های دو جامعه
• برابری میانگین دو جامعه

شایستگیهاي مورد انتظار کسب شده پس از اجراي دوره:
• توانایی ارزیابی و آنالیز داده ها
• توانایی انجام تمام فعالیت هاي مالی با استفاده از ابزار آماري پیشرفته
• توانایی ارزیابی و اندازه گیري ریسک هاي مالی
• توانایی تعدیل کارایی ریسک
• و …

توضیحات تکمیلی

کد دوره

I2120

مدت زمان دوره

32 ساعت

پیش نیاز های دوره

: آشنائی با برنامه نویسی

مخاطبان دوره

علاقه مندان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “زبان برنامه نویسی R”

به سبد خرید اضافه شد.:
ثبت نام