C#.NET Programming(Expert)

C#.NET Programming(Expert)

این دوره به سمت آموزش دانش مورد نیاز برای طراحی و کار با بانک های اطلاعاتی ویژه برنامه نویسان طراحی شده است.

توضیحات

سرفصل ها :

✓ مقدمه اي بر #C
.NET Frame Work ✓
✓ شروع برنامه نويسی با مثال :“World Hello“
✓ تبديل تايپ
✓ کار با توابع
✓ کار با تاريخهاي شمسی و میالدي
✓ ثابتها
✓ آرايه ها
✓ واحدهاي شمارشی (enum(
✓ ساختارها
✓ لیستها پیوندي
✓ پارامترهاي Out و Ref
✓ برنامه نويسی مبتنی بر فرم
✓ فرم
✓ جابجايی بین فرمها
Button ✓
Textbox ✓
Label ✓
Link Label ✓
Checkbox ✓
Editor Sample ✓
MenuStrip ✓
ContextMenuStrip ✓
Panel ✓
GroupBox ✓
NotifyIcon ✓
StatusStrip ✓
ToolStrip ✓
MessageBox ✓
✓ کالسها
✓ توابع استاتیک
✓ سازنده
✓ Overload سازنده ها
✓ ارث بري
✓ سطوح دسترسی
✓ بازنويسی توابع
✓ طرح يک تمرين براي استفاده از کالسها
✓ فضاي نام و استفاده از Using
✓ مديريت خطاها
✓ آشنايی با کالسهاي کار با فايل و دايرکتوري
✓ برنامه نويسی ديتابیس
CheckboxList ✓
RadioButton ✓
DateTimePicker ✓
MonthCalendar ✓

شايستگیهاي مورد انتظار کسب شده پس از اجراي دوره:
• شناخت کامل ويژگیها و امکانات NET#.C
• توانايی پیاده سازي Application هاي مورد نیاز
• توانايی برقراري ارتباط بین Application ها با پايگاه داده هاي مربوطه
• توانايی توسعه برنامه ها بر حسب نیاز 

توضیحات تکمیلی

کد دوره

I2114

مدت زمان دوره

46ساعت

پیش نیاز های دوره

C++مقدماتی

مخاطبان دوره

برنامه نويسان و طراحان سيستم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “C#.NET Programming(Expert)”

به سبد خرید اضافه شد.:
پرداخت