تقویم آموزشی برق

دسته بندی دوره نام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
الکترونیک و مخابراتAltium designer(II)72 ساعت1401/06/24چهارشنبه 21-181,500,000
الکترونیک و مخابراتFpga(I)48 ساعت1401/06/31پنج شنبه20-181,650,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتAVR(II)32 ساعت1401/07/10یکشنبه15-181,150,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتFpga(II)48 ساعت1401/07/15جمعه 12-91,850,000
الکترونیک و مخابراتArduino(II)40 ساعت1401/07/18دوشنبه 21-18:301,500,000
الکترونیک و مخابراتپردازش سیگنال در متلب24 ساعت1401/07/21پنج شنبه 18-151,300,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتAltium desiner مبتنی بر fpga40 ساعت1401/07/21پنج شنبه 18-151,500,000
الکترونیک و مخابراتکارگاه الکترونیک کاربردی96 ساعت1401/08/07شنبه،سه شنبه20-172,900,000
الکترونیک و مخابراتجامع تعمیر درایو32 ساعت1401/08/09یکشنبه 20-171,250,000
الکترونیک و مخابراتMatlab عمومی40 ساعت1401/08/18چهارشنبه 21-181,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتAvr(I)32 ساعت1401/09/13یکشنبه18-151,150,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتArm stm جامع60 ساعت1401/09/27یکشنبه 21-182,250,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتLabVIEW32 ساعت1401/08/27جمعه 12-91,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونابزار دقیق(II)36 ساعت1401/07/07پنج شنبه 18-151,500,000
برق صنعتی و اتوماسیونEplan p840 ساعت1401/07/20چهارشنبه18-151,500,000
برق صنعتی و اتوماسیونPlc s7(II)52 ساعت1401/07/23شنبه 21-181,900,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونبرق صنعتی36 ساعت1401/08/11چهارشنبه 21-181,300,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونPlc s7(I)52 ساعت1401/09/08سه شنبه 21-181,850,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونDig silent40 ساعت1401/09/24پنج شنبه 21-181,700,000
برق صنعتی و اتوماسیونرله حفاظت مقدماتی40 ساعت1401/09/21دوشنبه 21-182,300,000
برق صنعتی و اتوماسیونTIA PORTAL32 ساعت1401/09/01سه شنبه 21-181,500,000
برق ساختماننصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی(دوربین،دزدگیر)48 ساعت1401/07/19سه شنبه 20-173,000,000
برق ساختمانهوشمند سازی ساختمان40 ساعت1401/08/12پنج شنبه20-171,750,000
برق ساختمانتحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux32 ساعت1401/09/16چهارشنبه 21-181,750,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
انرژی تجدید پذیرطراحی نیروگاه خورشیدی(II)16 ساعت1401/07/17یکشنبه20-171,500,000
انرژی تجدید پذیرطراحی نیروگاه خورشیدی (I)30 ساعت1401/08/30دوشنبه 20-171,950,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مهندسی پزشکیکارگاه تعمیر جامع تجهیزات دندانپزشکی(یونیت،کویترون،اتوکلاو)80 ساعت1401/08/07شنبه،چهارشنبه 20-174,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
پکیج ویژه کار آموزی ابزار دقیق ; ابزاردقیق مقدماتی/
ابزاردقیق پیشرفته/کالیبراسیون
108 ساعت______3،100،000
2،200،000
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
پکیج ویژه کار آموزی میکرو کنترلر;
Avr(I)/Avr(II)/ Arm STM جامع /Altium Designer(I)
164 ساعت______ 6،350،000
4،500،000
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
پکیج ویژه کار آموزیالکترونیک کاربردی ; کارگاه الکترونیک/ تعمیربورد/ Arduino
/Altium Designer(I)
160 ساعت______ 7،500،000
5،250،000
پکیج ویژه کار آموزیبرق ساختمان; برق هوشمند/ طراحی روشنایی با DIALUX/
سیستم حفاظتی (دوربین،دزدگیر)
112 ساعت______ 4،750،000 3،350،000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
پکیج ویژه کار آموزیجامع تجهیزات دندانپزشکی; کارگاه الکترونیک/تعمیریونیت دندانپزشکی
/ تعمیردستگاه کویترون/ تعمیر اتوکلاو
176 ساعت______ 7،400،000 5،200،000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
پکیج ویژه کار آموزی تولید و انتقال نیرو; HSE /رله حفاظت(I)/ رله حفاظت(II)/ 92 ساعت______ 4،400،000 3،100،00
پکیج ویژه کار آموزیاتوماسیون صنعتی; Plc(I)/Drive/HMI/
Plc(II)/ Tia
140 ساعت______5،800،000 4،600،000
پکیج ویژه کار آموزی ;fpga
Fpga(I)/FPGA(II)/ Altium designer مبتنی بر fpga/
پردازش سیگنال در متلب
160 ساعت______6،300،000
4،400،000
اطلاعات بیشتر و ثبت نام