تقویم آموزشی برق

دسته بندی دوره نام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
الکترونیک و مخابراتArm stm جامع60 ساعت1401/10/04یکشنبه 18-153,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتAltium desiner مبتنی بر fpga40 ساعت1401/10/08پنج شنبه 21-181,800,000
الکترونیک و مخابراتAvr(I)32 ساعت1401/10/18یکشنبه21-181,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتMatlab (II)20 ساعت1401/10/28چهارشنبه 21-18:302,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتAVR(II)32 ساعت1401/10/30یکشنبه21-182,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتپردازش سیگنال در متلب24 ساعت1401/12/14جمعه 12-91,600,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتLabVIEW32 ساعت1401/11/14جمعه 12-92,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتAltium designer(II)72 ساعت1401/12/04پنج شنبه21-182,000,000
الکترونیک و مخابراتتعمیر بوردهای الکتریکی 40 ساعت 1401/12/15دوشنبه 18-152,500,000
الکترونیک و مخابراتکارگاه الکترونیک کاربردی96 ساعت1401/12/16 سه شنبه 21-183,500,000
الکترونیک و مخابراتاتوکدالکتریکال 32 ساعت 1401/11/03دوشنبه 21-18 2,300,000
الکترونیک و مخابراتArduino(II)40 ساعت1401/12/22دوشنبه 21-18:302,000,000
برق صنعتی و اتوماسیونEplan p840 ساعت1401/10/26دوشنبه18-152,000,000
برق صنعتی و اتوماسیونابزار دقیق(II)36 ساعت1401/10/13سه شنبه 18-152,000,000
برق صنعتی و اتوماسیونPlc s7 کاربردی 64 ساعت1401/11/04 سه شنبه 21-184,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونTIA PORTAL جامع32 ساعت1401/10/08 شنبه 18-152,000,000
برق صنعتی و اتوماسیونDig silent40 ساعت1401/11/08شنبه 21-182,100,000
برق صنعتی و اتوماسیونرله حفاظت مقدماتی40 ساعت1401/11/19چهارشنبه 18-152,800,000
برق صنعتی و اتوماسیونETAP40 ساعت1401/12/01دوشنبه 21-182,500,000
برق ساختمانهوشمند سازی ساختمان40 ساعت1401/10/22پنج شنبه20-172,500,000
برق ساختماننصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی(دوربین،دزدگیر)48 ساعت1401/10/26دوشنبه 20-174,000,000
برق ساختمانتحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux32 ساعت1401/12/15دوشنبه 18-152,100,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق ساختمان برق ساختمان مقدماتی (ویژه بانوان)32 ساعت 1401/10/27شنبه 21-181,800,000
انرژی تجدید پذیرطراحی نیروگاه خورشیدی (I)30 ساعت1401/10/20سه شنبه 21-18:302,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
انرژی تجدید پذیرطراحی نیروگاه خورشیدی(II)16 ساعت1401/10/25یکشنبه 21-18:302,000,000
پکیج ویژه کار آموزی ابزار دقیق ; ابزاردقیق مقدماتی/
ابزاردقیق پیشرفته/کالیبراسیون
108 ساعت______4,000,000
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
پکیج ویژه کار آموزی میکرو کنترلر;
Avr(I)/Avr(II)/ Arm STM جامع /Altium Designer(I)
164 ساعت______ 6,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
پکیج ویژه کار آموزیالکترونیک :
کارگاه الکترونیک/ تعمیربورد/ Arduino
/Altium Designer(I)
160 ساعت______7,400,000
پکیج ویژه کار آموزیبرق ساختمان; برق هوشمند/ طراحی روشنایی با DIALUX/
سیستم حفاظتی (دوربین،دزدگیر)
112 ساعت______6,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
پکیج ویژه کار آموزی تولید و انتقال نیرو; HSE /رله حفاظت(I)/ رله حفاظت(II)/ 92 ساعت______5,550,000
پکیج ویژه کار آموزیاتوماسیون صنعتی; Plc(I)/Drive/HMI/
Plc(II)/ Tia
140 ساعت______7,100,000
پکیج ویژه کار آموزی ;fpga
Fpga(I)/FPGA(II)/ Altium designer مبتنی بر fpga/
پردازش سیگنال در متلب
136 ساعت______5,400,00اطلاعات بیشتر و ثبت نام