تقویم آموزشی IT

دسته بندی دوره کد دورهنام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
مهارت عمومی14102اکسل مقدماتی تکمیلی
Excel
60 ساعت1401/10/26دوشنبه و چهارشنبه
18:30 - 15:30
1,700,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مهارت عمومی14100ICDL(Word,PowerPoint,Internet)60 ساعت1401/11/02یکشنبه و سه شنبه
15 - 17:30
1,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7100فتوشاپ
Adobe Photoshop
60 ساعت1401/11/10شنبه و دوشنبه
15:30-17:30
2,300,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7103ایلوستریتور
Adobe Illustrator
40ساعت1401/00/00متعاقبا اعلام میگردد2,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7109پریمیر
Adobe Premiere
40 ساعت1401/11/04 سه شنبه
17:30 - 15:30
2,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7108افترافکت
After Effect
40 ساعت1401/09/27یکشنبه
17:30 - 15:30
2,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
امنیت شبکه
Security
9100امنیت شبکه
Security+ (آنلاین)
22 ساعت1401/11/05شنبه و چهارشنبه
19 - 17
2,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
امنیت شبکه
Security
*امنیت و تست نفوذ
CEH(v12)+PWK
آنلاین
50 ساعت1401/11/16یکشنبه
16-20
3.200.000
لینوکس
Linux
4100لینوکس
LPIC-1
80 ساعت1401/11/27پنجشنبه
20-17
3,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
لینوکس
Linux
4101لینوکس
LPIC-2
68 ساعت1401/00/00متعاقبا اعلام میگردد3,700,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
لینوکس
Linux
*داکر
Docker
60 ساعت1401/11/27پنجشنبه
17-14
3,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مجازی سازی*install. configure . Manage . VMware vSphere60 ساعت1401/11/07جمعه
9-13
4.200.000
برنامه نویسی
programming
languages
2110برنامه نویسی مقدماتی ++C46 ساعت1401/11/17شنبه و دوشنبه
18-21
2,300,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2111برنامه نویسی پیشرفته ++C40 ساعت1401/10/29 پنچشنبه
15-18
2,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2119Qt 32 ساعت1401/00/00متعاقبا اعلام میگردد2,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2100جاوا
Java SE
90 ساعت1401/11/16یکشنبه
21 - 18
3,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
*اینترنت اشیا IoT مقدماتی36 ساعت1401/11/11سه شنبه
18-16
3,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
*یادگیری ماشین با پایتون
Python
40 ساعت1401/10/30چهارشنبه
21 -18
3,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2109پایتون
Python
64 ساعت1401/10/18یکشنبه و چهارشنبه
18 - 15
2,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
پایتون
Python
64 ساعت1401/11/06یکشنبه و پنجشنبه
21-18
2,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2124گیت
Git
12ساعت1401/11/08شنبه
21-18
1,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2117Asp.Net Core MVC50 ساعت1401/10/25دوشنبه
21-18
3,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2107اندروید جامع 120ساعت 1401/11/10روزهای زوج
17:45 - 15
4,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2114c#.net مقدماتی46 ساعت1401/12/13شنبه
16-18
2.700.000
بانک اطلاعاتی
Data base
13102Oracle SQL & PL/SQL programming54 ساعت1401/11/08شنبه
18 - 16
2,80,0000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
بانک اطلاعاتی
Data base
13106SQL Server
Design/Query/Develop
40 ساعت1401/12/06شنبه
17:30 - 15
2,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مدیریت پروژه
Project management
12102برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار
MSP
52 ساعت1401/11/07جمعه
13-9
2,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مدیریت پروژه
Project management
2104نرم افزار پریماورا
Primavera P6
52 ساعت1401/11/13پنجشنبه
21 - 18
3,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
8107شبکه
Network+
46 ساعت1401/12/06شنبه و چهارشنبه
21 - 18
2,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
8107شبکه
Network+
46 ساعت1401/12/18پنجشنبه
20 - 17
2,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
شبکه
CCNA
110 ساعت1401/11/18یکشنبه و سه شنبه ها
21 - 18
4,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
*زبیکس
Zabbix
40 ساعت1401/00/00متعاقبا اعلام میگردد2,400,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
8100میکروتیک
MTCNA
40 ساعت1401/10/10شنبه و دوشنبه
21 - 18
2,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
میکروتیک
MTCRE
16 ساعت1401/11/08شنبه و یکشنبه
21 - 14
2,200,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
میکروتیک
MTCWE
24 ساعت1401/11/10دوشنبه تا پنجشنبه
21 - 15
2,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
*فیبر نوری52 ساعت1401/11/21جمعه
13 - 9
4,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
*آموزش فایروال
Pfsense
32 ساعت1401/00/00متعاقبا اعلام میگردد2,800,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
voip80 ساعت1401/11/09یکشنبه و سه شنبه
21 - 18
4,200,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
ماکروسافت
Microsoft
1100پیکربندی و شبکه بندی ویندوز 11
MCSA: Windows11, Configuring
48 ساعت1401/11/06پنجشنبه
18 - 15
2,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
ماکروسافت
Microsoft
1103مدیریت تخصصی ویندوزسرور
MCSA: Installation . Storage & Compute with Windows Server 2022

50 ساعت1401/11/17شنبه و دوشنبه
18-21
3,400,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
ماکروسافت
Microsoft
*دوره کاربردی مدیر شبکه96 ساعت1401/09/29سه شنبه 21 - 17
جمعه 13 - 9
7.000.000
سخت افزار
Hardware
6100سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر
HelpDesk
40 ساعت1401/11/10دوشنبه
21 - 18
2,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
سخت افزار
Hardware
6102تعمیرات پرینتر40 ساعت1401/11/08شنبه
4,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
5100دوره جامع برنامه نویسی تحت وب
Full stack Web Development
90 ساعت1401/11/19چهارشنبه
17:30 - 15:30
3,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت
طراحی سایت
Web Design
5101طراحی وب دوره فرانت اند
Front-End Web
Development
(HTML, CSS, JavaScript)
52 ساعت1401/11/12دوشنبه و چهارشنبه
21 - 18
2,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
5108ری‌اکت
React Js
80 ساعت1401/10/14چهارشنبه
21 - 18
3,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*React Native90 ساعت1401/12/06شنبه و دوشنبه
21 - 18
3.700.000
طراحی سایت
Web Design
*دوره حرفه ای طراحی تجربه/رابط کاربری
UI/UX
70 ساعت1401/09/22یکشنبه و سه شنبه
21 -18
2,600,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*دوره حرفه ای طراحی تجربه/رابط کاربری
UI/UX پیشرفته (آنلاین )
40 ساعت1401/00/00متعاقبا اعلام میگردد2،800،000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
وردپرس جامع
WordPress
80 ساعت1401/12/06شنبه و دوشنبه
21 - 18
2,700,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*SEO جامع52 ساعت 1401/11/17شنبه و دوشنبه
21 - 18
2,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
5106Angular64 ساعت1401/11/10دوشنبه و چهارشنبه
18 - 15
3.000.000
فنی مهندسی7105اتوکد دوبعدی
AutoCAD
46 ساعت1401/11/09یکشنبه و سه شنبه
15 - 17:30
2,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
فنی مهندسی*هوش تجاری و طراحی داشبوردهای مدیریتی با نرم افزار
Power BI
40 ساعت1401/11/06پنجشنبه
21 - 18
3,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
________*کارگاه مقاله نویسی(حضوری و آنلاین)
6 ساعت1401/11/12چهارشنبه و پنجشنبه
21 -18
650,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
________*(چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات)
ITIL
32 ساعت1401/11/20پنجشنبه
13 - 9
2,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
________* (ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات)
COBIT
32 ساعت1401/11/21جمعه
13 - 9
2,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
________*بازی های بلاکچینی و متاورسی8 ساعت1401/11/20پنجشنبه و جمعه
13 - 9
1,500,000