تقویم آموزشی IT

دسته بندی دوره کد دورهنام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
مهارت عمومی14102اکسل مقدماتی تکمیلی
Excel
60 ساعت1402/11/28شنبه
21 - 18
2,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مهارت عمومی14102اکسل مقدماتی تکمیلی
Excel
60 ساعت1402/10/25دوشنبه
21 - 18
2,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مهارت عمومی14100ICDL(Word,PowerPoint,Internet)60 ساعت1402/11/14شنبه و دوشنبه
16:30-18
2,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7100فتوشاپ
Adobe Photoshop
60 ساعت1402/10/23شنبه و دوشنبه
18-21
3,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7100فتوشاپ
Adobe Photoshop
60 ساعت1402/11/30شنبه و دوشنبه
15:30-18
3,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7108After Effect40 ساعت1402/10/27چهارشنبه
18-21
3,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7103ایلوستریتور
Adobe Illustrator
40ساعت1402/11/29یکشنبه و سه شنبه
15:30-18
3,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7109پریمیر
Adobe Premiere
40 ساعت1402/12/07شنبه و دوشنبه
15-16:30
3,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
امنیت شبکه
Security
9100امنیت شبکه
Security+ (آنلاین)
22 ساعت1402/11/24یکشنبه و سه شنبه
18-20
3,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
امنیت شبکه
Security
*امنیت و تست نفوذ
CEH(v12)+PWK
آنلاین
50 ساعت1402/11/29یکشنبه
16-20
5.000.000
لینوکس
Linux
4100لینوکس
LPIC-1
80 ساعت1402/11/26سه شنبه
17-21
6,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
لینوکس
Linux
*داکر
Docker
60 ساعتسه شنبه 20:30-176,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مجازی سازی*install. configure . Manage . VMware vSphere60 ساعت1402/11/27جمعه
9-13
6.000.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2110برنامه نویسی جامع ++C60 ساعتیکشنبه و سه شنبه
18-21
4,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2110برنامه نویسی مقدماتی ++C46 ساعت1402/11/25شنبه و چهارشنبه
15-18
3,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2100جاوا
Java SE
90 ساعت1402/10/24یکشنبه 21-186,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2100جاوا
Java EE
52 ساعت1402/11/29یکشنبه
16-18
5,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
*اینترنت اشیا IoT جامع60 ساعت1401/11/25چهارشنبه 18-158,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
*پکیج هوش مصنوعی با پایتون
Python
110 ساعت1402/11/28رزوهای زوج 21-1812,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
پایتون
Python
64 ساعتشنبه و چهارشنبه 18-15

4,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
پایتون
Python
64 ساعت1402/11/23شنبه و دو شنبه 18-15

4,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
پایتون
Python
64 ساعت1402/11/23یکشنبه و سه شنبه
15-18
4,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2124Data Science50ساعت1402/11/27جمعه 13-95,000,000
برنامه نویسی
programming
languages
2124گیت
Git
16ساعت1402/11/21شنبه
18-21
2,400,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2107اندروید مقدماتی60ساعت 1402/11/29یکشنبه و سه شنبه
16:30-18
6,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2114c#.net مقدماتی46 ساعت1402/11/23دوشنبه
18-21
3.500.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
WPF50 ساعت1402/11/26پنجشنبه 18-145.500.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
Golang52 ساعت1402/11/26پنجشنبه
18-21
4.500.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
Devops120 ساعت1402/11/24سه شنبه 21-177.500.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
بانک اطلاعاتی
Data base
13102Oracle SQL & PL/SQL programming54 ساعت1402/11/29شنبه 18-165,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
بانک اطلاعاتی
Data base
13106SQL Server
Design/Query/Develop
40 ساعت1402/11/29یکشنبه 21-174,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مدیریت پروژه
Project management
12102برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار
MSP
52 ساعت1402/11/27جمعه
9-13
4,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مدیریت پروژه
Project management
2104نرم افزار پریماورا
Primavera P6
52 ساعت1402/11/26پنجشنبه
21 - 18
4,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
8107شبکه
Network+
46 ساعت1402/10/06شنبه و چهارشنبه 21-18 3,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
8107شبکه
Network+
46 ساعت1402/11/28شنبه و چهارشنبه 21-18 3,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
8107شبکه
Network+
46 ساعت1402/11/26پنجشنبه
18-21
3,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
شبکه
CCNA
110 ساعت1402/10/28پنجشنبه
14-18
7,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
شبکه
CCNA
110 ساعت1402/11/24یکشنبه و سه شنبه
18-21
7,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
شبکه
CCNP ENCOR
60 ساعتاطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
شبکه
CCNP-DCCOR
68 ساعت1402/11/29یکشنبه و سه شنبه 21-1810,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
8100میکروتیک
MTCNA
40 ساعت1402/11/23شنبه و دوشنبه
21 - 18
3,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
میکروتیک
MTCRE
16 ساعتچهارشنبه و پنجشنبه
21 - 14
3,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
میکروتیک
MTCWE
24 ساعتشنبه تا سه شنبه
21 - 15
3,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
*فیبر نوری52 ساعت1402/11/27جمعه
13 - 9
6,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
voip80 ساعت1402/11/29یکشنبه و سه شنبه
21 - 18
7,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
ماکروسافت
Microsoft
1100پیکربندی و شبکه بندی ویندوز 11
MCSA: Windows11, Configuring
48 ساعت1402/11/26پنجشنبه
18- 15
3,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
ماکروسافت
Microsoft
1103مدیریت تخصصی ویندوزسرور
MCSA: Identity with Windows Server
50 ساعتدوشنبه
18-21
5,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
ماکروسافت
Microsoft
1103MCSA| MCSA: Installing, Storage & Compute with Win Server 202250 ساعت1402/11/23دوشنبه
18-21
5,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
ماکروسافت
Microsoft
*دوره کاربردی مدیر شبکه96 ساعتجمعه 13-9 9.000.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
ماکروسافت
Microsoft
*دوره کاربردی مدیر شبکه96 ساعت1402/11/03سه شنبه و پنجشنبه
17-21
9.000.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
سخت افزار
Hardware
6100سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر
HelpDesk
40 ساعت1402/11/30دوشنبه
18-21
3,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
سخت افزار
Hardware
6102تعمیرات پرینتر40 ساعت6,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
5100دوره جامع برنامه نویسی تحت وب
Full stack Web Development
90 ساعت1402/12/16چهارشنبه
21 - 17:30
5,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت
طراحی سایت
Web Design
5101طراحی وب دوره فرانت اند
Front-End Web
Development
(HTML, CSS, JavaScript)
52 ساعت1402/11/25دوشنبه و چهارشنبه
15-18
4,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*Laravel28 ساعت1402/11/25چهارشنبه
17:30-21
3,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*تست و تضمین کیفیت نرم افزار40 ساعتشنبه 21-19 4,500,000
طراحی سایت
Web Design
*دوره طراحی تجربه/رابط کاربری
UI/UX
(آنلاین)
42 ساعت1401/09/28یکشنبه و سه شنبه
21 -18
4,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*دوره حرفه ای طراحی تجربه/رابط کاربری
UI/UX پیشرفته
(آنلاین)
40 ساعت1401/11/29یکشنبه و سه شنبه
21 -18
4,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
5108ری‌اکت
React Js
80 ساعت1402/11/26پنجشنبه 13-96,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
وردپرس جامع
WordPress
80 ساعت1402/10/25شنبه و دوشنبه
16:30-18
4,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*SEO جامع52 ساعت 1402/11/27جمعه
9-13
4,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*Django52 ساعت 1402/11/29یکشنبه و سه شنبه 18-154,500,000
فنی مهندسی7105Revit48 ساعت1402/11/25شنبه و چهارشنبه
15:30-17:30
3,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
فنی مهندسی*هوش تجاری و طراحی داشبوردهای مدیریتی با نرم افزار
Power BI
40 ساعت1402/11/26پنجشنبه
21 - 18
4,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
________*کمپ دیجیتال مارکتینگ72 ساعت1402/12/01یکشنبه و سه شنبه 21-189,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
________*آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استاندارد ISO 2700132 ساعت1402/11/26پنجشنبه
13 - 9
4,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام