Front-End Web Development (HTML, CSS, JavaScript)

توضیحات

محتوای آموزشي:
✓ آشنایي با زبان HTML
• عناصر پایه ای HTML
• ساختار و سبک نوشتاری عناصر در HTML
• HTMLها در زبان Attribute
• عناوین و تیترها در زبان HTML
•پاراگراف ها در زبان HTML
•ویژگي Styleدر زبان HTML
•فرمت بندی متون در HTML
•نقل قول و استناد در زبان HTML
•نحوه ی اصولي تعریف لینک ها در HTML
•تصاویر در زبان HTML
•جدول ها در زبان HTML
•لیست ها در زبان HTML
•نمایش عناصر و مبحث classدر زبان HTML
• HTMLها در زبان iframeها وid
•جاوا اسکریپت و آدرس دهي فایل های HTML
•اهمیت و کاربرد Headدر اسناد HTML
•طرح کلي صفحات HTML5
•طراحي واکنش گرا(Responsive (چیست؟
•نمایش کدها و کاراکترهای رزرو شده در HTML
•XHTML چیست؟
•آشنایي با فرم ها در HTML
•عناصر فرم ها در HTML
•Input های رایج و قدیمي HTML
• HTML5های جدید درInput
✓ HTMLها در فرم های attribute
•HTML5 چیست؟
•عناصر معنایي(Semantic (در HTML5
•مهاجرت از HTML4به HTML5
•قوانین کدنویسي در HTML5
•معرفي عنصر Canvasدر HTML
شایستگیهاي مورد انتظار کسب شده پس از اجراي دوره:
• توانایی درک نیازهای وب سایت یک سازمان
• توانایی طراحی صفحات مورد نیاز یک
)Front End( سازمان
• توانایی استفاده از نرم افزارها و تکنیک های
مطرح و به روز برای پیاده سازی وب سایت
)Front End( ها
• توانایی مدیریت و پشتیبانی وب سایتها ) Front
)End

 

•آشنایي و کار با SVG
CSSچیست؟
•CSSها در زبان Selector
•افزودن کدهای CSSبه سند HTML
•قالب های رنگي در CSS
• CSSها در زبان Margin
• CSSها در Paddingکار با
• CSSها در زبان Outline
•استایل دهي به متن ها در زبان CSS
•کار با فونت ها در زبان CSS
•آیکون ها و لینک ها در CSS
•استایل دهي لیست ها در CSS
•استایل دهي جداول در CSS
•خاصیت displayدر زبان CSS
•انواع positionدر زبان CSS
•ویژگي overflowدر زبان C
روش های ترازبندی عناصر
•سلکتورهای پیشرفته CSS
•آشنایي با مفهوم opacityدر CSS
•ساخت انواع منو در CSS
•منوهای آبشاری(Down Drop (در CSS
•ایجاد گالری تصاویر در CSS
•کار با Spriteها در CSS
• CSS در Attributeسلکتورهای
•استایل دهي فرم ها در CSS
•شمارنده ها و واحدهای اندازه گیری در CSS
•بررسي مفهوم Specificityدر زبان CSS
Javascriptمقدمه ای بر
• بارگذاری جاوا اسکریپت در قالب HTML
Statement• ها و موتور های جاوا اسکریپت
•نحوه ی اجرای Statementها در جاوا اسکریپت
•سینتکس های کلي جاوا اسکریپت
•کامنت ها و متغیرها در جاوا اسکریپت
•اپراتور های محاسباتي operators Arithmetic) (در جاوا
اسکریپت
•اپراتورهای مقایسه ای و منطقي در جاوا اسکریپت
•انواع داده ها types data) (در جاوا اسکریپت: رشته ها
•انواع داده ها (types data (در جاوا اسکریپت: اعداد
•انواع داده ها (types data (در جاوا اسکریپت: داده های
بولین و آرایه ها
•توابع)Functions) (و رویدادها Events (در جاوا اسکریپت
•انواع داده ها (types data (در جاوا اسکریپت: اشیاء
متد ها در جاوا اسکریپت: رشته ها – قسمت اول
•متد ها در جاوا اسکریپت: رشته ها –قسمت دوم
•متد ها در جاوا اسکریپت: اعداد
•متد ها در جاوا اسکریپت: آرایه ها
•مرتب کردن آرایه ها در جاوا اسکریپت
•گردش iteration) (در آرایه های جاوا اسکریپت
•آشنایي با تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت
•قالب های تاریخ در جاوا اسکریپت
•متدهای دریافت تاریخ در جاوا اسکریپت
•متدهای تعیین تاریخ در جاوا اسکریپت
•شيء mathدر جاوا اسکریپت
•نگاهي عمیق تر به مقادیر Booleanدر جاوا اسکریپت
•عبارات شرطي در جاوا اسکریپت
•حلقه ها در جاوا اسکریپت
•نگاهي به گذشته: تابع randomو دستورات
breakوcontinue
•تبدیل انواع داده ها به یکدیگر Conversion Type در جاوا
اسکریپت
•مدیریت خطاها در جاوا اسکریپت
•بررسي مبحث scopeدر جاوا اسکریپت
Mode Strict• در جاوا اسکریپت
•مبحث Hoistingدر جاوا اسکریپت
•کلیدواژه ی thisدر جاوا اسکریپت
• 2015 ECMAScriptدر letکلیدواژه ی
• 2015 ECMAScriptدر constکلیدواژه ی
•خطایابي (Debugging(در جاوا اسکریپت
•قراردادها و سبک کدنویسي در جاوا اسکریپت

توضیحات تکمیلی

کد دوره

I5101

مدت زمان دوره

52 ساعت

پیش نیاز های دوره

الگوریتم برنامه نویسی

مخاطبان دوره

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Front-End Web Development (HTML, CSS, JavaScript)”

به سبد خرید اضافه شد.:
پرداخت