تگ - artificial Intelligence

هوش مصنوعی چیست و چه کاربردی دارد ؟

 هوش مصنوعی چیست؟ هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) به مجموعه‌ای از تکنیک‌ها، روش‌ها و الگوریتم‌هایی اطلاق می‌شود که با هدف ایجاد کامپیوترها و سیستم‌هایی قادر به تصمیم‌گیری و یادگیری هوشمند می‌باشند. هوش مصنوعی معمولاً بر اساس تکنولوژی‌هایی مانند یادگیری ماشینی، شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های ژنتیک و پردازش زبان طبیعی ساخته می‌شود. هدف اصلی هوش مصنوعی، تولید سیستم‌هایی است که قادر به تفکر، ادراک و یادگیری شبیه به انسان باشند. چرا باید هوش مصنوعی را یاد بگیریم؟ یادگیری هوش مصنوعی و تسلط بر آن به...

تفاوت هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق :

تعاریف هوش مصنوعی چیست ؟ -هوش مصنوعی یا AI ( artificial Intelligence) مطالعه فرآیندهائی است که ماشین ها را قادر می سازد رفتارهای انسان ها را از طریق الگوریتم های خاص تقلید کند. یادگیری ماشین چیست ؟ -یادگیری ماشین یا ML (Machine Learning ) مطالعه روشهائی است که به کمک تکنیک های آماری، ماشین ها بتوانند تجربه های جدیدی را یاد بگیرند و یا تجارب یادگرفته قبلی خود را بهبود ببخشند. یادگیری عمیق چیست ؟ -یادگیری عمیق یا DL ( Deep Learning ) مطالعه شبکه...