تقویم آموزشی کمپ

نام دورهمدت دورهشروع دورهپایان دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
آشنایی با سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر
9ساعت1401/12/201401/12/25شنبه تا پنجشنبه
17:30-19
700.000
مهارت های اداری جهت استخدام18 ساعت1401/12/201401/12/25شنبه تا پنجشنبه
15-18
1.000.000
C++ کاربردی36 ساعت1401/12/201401/12/25شنبه تا پنجشنبه
15-21
1.800.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
Python کاربردی36 ساعت1401/12/201401/12/25شنبه تا پنجشنبه
15-21
1.800.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
آشنایی با راه اندازی شبکه12 ساعت1401/12/201401/12/25شنبه تا پنجشنبه
19-21
1.300.000
WordPress24 ساعت1401/12/201401/12/25شنبه تا پنجشنبه
17-21
1.400.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
Web Design
(Html, CSS)
15 ساعت1401/12/201401/12/24شنبه تا چهارشنبه
15-18
1.200.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
Adobe XD بـا UI/UX30 ساعت1401/12/201401/12/25شنبه تا پنجشنبه
16-21
1.600.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی و ساخت آرم و لوگو 12 ساعت1401/12/211401/12/24یکشنبه تا چهارشنبه
15:30-18:30
1.000.000
سیستم سازی در نرم افزار اکسل
( مستر کلاس اکسل )
6 ساعت1401/12/251401/12/25پنجشنبه
15-21
700.000