تگ - لینک (Attribute)

لینک‌ها 4 نوع شدند: Sponsored, Nofollow, Follow و UGC

گوگل اخیرا دو نوع ویژگی لینک (Attribute) جدید معرفی کرده است.  این خبر به تنهایی برای کارشناسان سئو لازم بود تا بحث‌ها و سوال و جواب‌های بی‌انتها را شروع کنند. در عین حال که گوگل می‌گوید اتفاق خاصی نیافتاده است اما این خبر برای عده‌ای خوب و برای خیلی‌ها هم بد است. در واقع دو گزینه لینک فالو و نوفالو تبدیل شد به ۴ گزینه برای انتخاب. صفت‌های لینک جدید یعنی لینک اسپانسر شده (sponsored) و لینک محتوای تولیدی کاربران (UGC) هستند. در اینجا...