آقای بهزاد کشانی

آقای بهزاد کشانی

مدرس شبکه

کار شناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک

تخصص ها :

ISP Admin

شبکه
امنیت شبکه
مدیریت امنیت اطلاعات
پدافند غیرعامل در فضای سایبر

 

فعالیت تدریس :

A+

Network+

امنیت در رایانه
جرائم رایانه‌ای
آشنایی با مخابرات