آقای مجتبی اعرابی

آقای مجتبی اعرابی

مدرس شبکه

کارشناسی رشته مهندسی كامپیوتر گرايش سخت افزار 

تخصص ها :

 

CCNA,CCNP,BGP –
(Hawaii Community Development Authority(HCDA –
VMware vSphere: Install, Configure, Manage –
HP Proliant ml/dl/sl servers –
Accelerated SAN Essentials –
MTCWE، MTCNA –
WINDOW SERVER 2003,2008,2016 –
Elastix CERTIFIED ENGINEER-ECE –