آقای محمد امین عشقی نژاد

آقای محمد امین عشقی نژاد

مدرس دوره های اتوماسیون

کارشناسی ارشد برق و کنترل

دکترای برق و قدرت

تخصص ها :

کلیه دروس کنترل صنعتی و ابزار دقیق(Advance and Basic PLC) ، Wincc(HMI ، Drive،
DCS ، Industrial Network)

ماشین هاي الکتریکی
 الکترونیک قدرت
 تجهیزات ابزار دقیق در سیستم هاي کنترل و قدرت
 دروس پایه مهندسی برق
 کلیه آزمایشگاه هاي عملی

فعالیت تدریس :

1 PLC

2 PLC

سیستم هاي کنترل صنعتی و ابزاردقیق

کارگاه نرم افزار TIA زیمنس

ایمنی فنی عمومی و تخصصی برق

ایمنی فنی عمومی و تخصصی برق

ایمنی فنی برق آسانسور و بالابر

ایمنی فنی برق جرثقیل

سیستم هاي کنترل صنعتی

سیستم هاي ارتینگ و صاعقه گیر

یمنی فنی برق جرثقیل و بالابر

میکروکنترلر AVR

آزمایشگاه مدار منطقی

مباحث ویژه در برق 1