آقای حمیدرضا صدرارحامی

آقای حمیدرضا صدرارحامی

مدرس برنامه نویسی

دکتری تخصصی معماری سیستم های کامپیوتری 

تخصص ها :

تالیف کتاب “بهبود دسته بندی متون فارسی با استفاده از روش فازی” ، انتشارات آئلشن ، سال 1395، شابک 4-190-428-600-978

مدیریت شبکه طرحی و پیاده سازی شبکه های client / server

برنامه نویسی .Net و C++ و c# و python

مشاوره ، طراحی و پیاده سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیا

 

فعالیت تدریس :

زبان های برنامه نویسی  python، C++ پیشرفته ، برنامه نویسی پیشرفته C#

برنامه نویسی یادگیری ماشین دز  python

طراحی، توسعه و پیاده سازی گزارش های تحلیلی و هوش تجاری با ابزار Power BI

مبانی اینترنت و مبانی شبکه، سيستم عامل مديريت شبكه، شبکه های محلی

بانک های اطلاعاتی،  سیستم‌های نهفته و بلادرنگ،  اصول طراحي كامپايلر

طراحي زبان‌هاي برنامه سازي، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، ریز پردازنده

سیستم های عامل، گرافیک، نظریه زبان ها و ماشین های برنامه نویسی پیشرفته

سخت افزار، سیستم عامل Linux