آقای محمد قربیان

آقای محمد قربیان

مدرس

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تخصص ها :

تسلط تخصصي به سیستم عامل لینوکس (توزیع RedHat )

برنامه نویسي به زبان ++C/C

برنامه نویسي به زبان Java-Core

برنامه نویسي به زبانBash- Script 

فعالیت تدریس :