آقای سید حسین زنجانی زاده اصفهانی

آقای سید حسین زنجانی زاده اصفهانی

مدیر دپارتمان برق مدرس دوره های اتوماسیون متاکو

کارشناسی ارشد برق کنترل

تخصص ها :

دارای مهارت کار  با FATEK و  DELTA ، MOILER ، LOGO ،S5 ، S7200 ، S7300 
 دارای مهارت کار با شبکه های صنعتی
 دارای مهارت کار با انواع HMI

دارای مهارت کار با DRIVE های AC

 طراحی تابلو برق با نرم افزار EPLAN
 تخصص در راه اندازی سیستمهای اتوماسیون منزل
 راه اندازی سیستم های خانه هوشمند مبتنی بر پروتکل های zigbee,zwaveو RF و kNX
 

فعالیت تدریس :

دروس رشته برق و الکترونیک

Plc1,plc2

wincc

میکروکنترولرAVR ودرایو

-الکترونیک صنعتی

bms

wincc flexible

درایو میکرومستر

Plc Delta-HMI Delta

اتوماسیون و ابزار دقیق