روال دریافت مدرک

متاکو با هدف آسودگی خاطر دانش پژوهان و جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری اقدام به ارائه الکترونیکی مدارک نموده است .

مدارک الکترونیکی به صورت سیستمی ایجاد شده و حاوی یک QR Code  و یک کد اعتبار سنجی است و هر فردی با در اختیار داشتن کد اعتبار سنجی می تواند به شکل آنلاین صحت مدرک موردنظر را تائید و اطلاعات آن را مشاهده کند.

دانش پژوهان پس از شرکت در آزمون پایان دوره و کسب حداقل نمره قبولی که برای هر دوره 70 می باشد، درخواست خود را برای دریافت مدک ثبت و پس از تائید کارشناسان به مرحله صدور وارد می شود.