دپارتمان IT

دپارتمان IT

از انجا که دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به ایجاد فرصت های شغلی زیادی می شود، از این رو متاکو اقدام به تشکیل این دپارتمان با بهرگیری از تجربیات اساتید متخصص در این حوزه نموده است.

شما با انتخاب هریک از دوره های تخصصی در حوزه ارائه شده می توانید مسیر تخصصی خود را طی نمائید.

کارشناسان این بخش همگی دارای مدارک تحصیلی مرتبط و آماده ارائه مشاوره و پیشنهاد به شما می باشند.

در این دپارتمان تقویم آموزشی به صورت فصلی ارائه می شود.

برای این واحد، تقویم آموزشی  بصورت فصلی تعریف میگردد.

road map دوره ها

دوره های IT

مدرسین IT

به سبد خرید اضافه شد.:
ثبت نام