دپارتمان آموزشی IT

دپارتمان آموزشی IT

این آموزشگاه همواره تلاش نموده تا جدیدترین و مورد نیاز ترین دوره های IT را با مجربترین اساتید برگزار نماید.

کارشناسان این بخش همگی دارای مدارک دانشگاهی IT میباشند و پاسخگوی سوالات مراجعان محترم هستند.

این دپارتمان Roadmap های آموزشی برای موفقیت شما پیشنهاد می نماید.

برای این واحد، تقویم آموزشی  بصورت فصلی تعریف میگردد.

دوره ویژه

دوره های IT

مدرسین IT

به سبد خرید اضافه شد.:
ثبت نام