دپارتمان آموزشی برق و اتوماسیون صنعتی

دپارتمان آموزشی برق و اتوماسیون صنعتی

فارغ التحصیلان رشته برق برای تبدیل دانش تئوری به دانش عملی نیاز به حضور در دوره های تخصصی و عملی دارند از این رو متاکو اقدام به برگزاری دوره های تخصصی منطبق با نیاز بازار کار و متناسب با نیاز روز و همچنین تدوین دوره های خاص توسط اساتید خبره در حوزه مورد نظر است.

رشته مهندسی برق به طور کلی به گرایش های الکترونیک ، مخابرات ، کنترل ، قدرت و مهندسی پزشکی ، اتوماسیون صنعتی تقسیم شده که در متاکو سعی بر آن  است ، دوره هایی در این حوزه ها توسط اساتید مجرب ارائه گردد.

برای این واحد، تقویم آموزشی  بصورت فصلی تعریف میگردد.

دوره های برق

مدرسین برق

به سبد خرید اضافه شد.:
ثبت نام