تقویم آموزشی کودک و نوجوان

دسته بندی دوره نام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)گروه سنیعملیات
مهارت عمومیE-Kids
(win ,Paint ,PowerPoint,Internet)
30ساعت1401/11/13پنج شنبه ها
11 تا 13
2.000.0007 تا 10اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مهارت عمومیICDL (Word,PowerPoint,Internet)30 ساعت1401/11/13پنج شنبه ها
9 تا 11
1.500.00011 تا 13اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مهارت عمومیآشنایی با Excel12 ساعت1401/11/13پنج شنبه ها
11 تا 13
1.200.00014 تا 16اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مهارت عمومیآشنایی با سخت افزار و عیب یابی15 ساعت1401/11/14جمعه
9 تا 11
1.700.00016 تا 18
مهارت عمومیآشنایی با سخت افزار و عیب یابی15 ساعت1401/11/14جمعه
11 تا 13
1.700.00014 تا 16
گرافیکPhotoshop32 ساعت1401/11/10دوشنبه ها
15:30 تا 17:30
2.300.00011 تا 13
گرافیکPhotoshop32 ساعت1401/11/13پنج شنبه ها
15 تا 16:30
2.300.00014 تا 16
گرافیکPhotoshop32 ساعت1401/11/13پنج شنبه ها
16:30 تا 18:30
2.300.00016 تا 18
گرافیکIllustrator30 ساعت1401/12/11پنج شنبه ها
15:30 تا 17
2.300.00016 تا 18
گرافیکنقاشی دیجیتالی15 ساعت1401/11/13پنج شنبه ها
9 تا 11
1.500.00016 تا 18
گرافیک3D MAX35 ساعت-متعاقبا اعلام میگردد2.500.00014 تا 16
گرافیکانیمیشن 2D25 ساعت-متعاقبا اعلام میگردد2.000.00011 تا 13
برنامه نویسیScratch
اسکرچ
24 ساعت1401/11/11سه شنبه ها
18-16
1.500.00010 تا 12
برنامه نویسیScratch Jr
10 ساعت1401/11/13پنج شنبه
18-16
1.100.0007 تا 9
برنامه نویسیبرنامه نویسی مقدماتی++C32 ساعتدر حال برگزارییکشنبه ها
16 تا 18
2.300.00014 تا 18
برنامه نویسیبرنامه نویسی پیشرفته++C30 ساعت1401/12/04یکشنبه ها
16 تا 18
2.500.00014 تا 18
برنامه نویسیبرنامه نویسی پیشرفته++C30 ساعت1401/12/07پنج شنبه ها
11 تا 13
2.500.00011 تا 13
برنامه نویسیپایتون
Python
32 ساعت1401/11/09یکشنبه ها
16 تا18
2.300.00016 تا 18
طراحی سایتWordPress32 ساعت1401/11/13پنج شنبه ها
9 تا 11
2.300.00014 تا 16اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایتWordPress32 ساعت1401/11/13پنج شنبه ها
11 تا 13
2.300.00016 تا 18اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکهآشنایی با شبکه24 ساعت1401/12/12جمعه
10 تا 13
2.400.00016 تا 18