تقویم آموزشی کودک و نوجوان

دسته بندی دوره نام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)گروه سنیعملیات
مهارت عمومیICDL (1) (Windows,Word,PowerPoint,Internet)30ساعت1402/06/01دوشنبه و چهارشنبه
15 تا 18
2.000.00013 تا 17اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مهارت عمومیICDL (2) (Access, Excel)20 ساعت1402/06/01دوشنبه و چهارشنبه
11 تا 13
2.000.00013 تا 17اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مهارت عمومیانیمیشن سازی با پاورپوینت 12 ساعت1402/06/20دوشنبه و چهارشنبه
11 تا 13
1.700.00013 تا 17
گرافیکPhotoshop32 ساعت1402/06/28یکشنبه و سه شنبه
14:30 تا 16
2.700.00012 تا 17
گرافیکIllustrator30 ساعت1402/06/24یکشنبه و سه شنبه
15 تا 17:30
2.700.00012 تا 17
گرافیکموشن گرافیک30 ساعت1402/06/18یکشنبه و سه شنبه
15 تا 17:30
2.700.00012 تا 17
گرافیکنقاشی دیجیتالی15 ساعت1402/05/31پنج شنبه ها
9 تا 11
1.800.00012 تا 17
برنامه نویسیScratch
اسکرچ
20 ساعت1402/06/01یکشنبه و سه شنبه
15 تا 16:30
1.800.0009 تا 13
برنامه نویسیبرنامه نویسی مقدماتی++C32 ساعت1402/06/05یکشنبه و سه شنبه
15تا 18
2.700.00013 تا 17
برنامه نویسیبرنامه نویسی پیشرفته++C30 ساعت1402/06/22شنبه و چهارشنبه
15 تا 16:30
2.700.00013 تا 17
برنامه نویسیپایتون
Python
32 ساعت1402/06/06دوشنبه و چهارشنبه
15 تا 18
2.700.00013 تا 17
برنامه نویسیبازی سازی با Unity30 ساعت1402/06/12یکشنبه و سه شنبه
9 تا 11
2.700.00010 تا 16
طراحی سایتWordPress32 ساعت1402/06/04 شنبه ها
15 تا 18
2.700.00014 تا 17اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایتHTML-CSS27 ساعت1402/06/04 شنبه ها
18 تا 21
2.700.00016 تا 18اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکهآشنایی با شبکه24 ساعت1402/06/06دوشنبه ها
15 تا 18
2.400.00014 تا 17