تقویم آموزشی کودک و نوجوان

دسته بندی دوره نام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)گروه سنیعملیات
مهارت عمومیICDL (1) (Windows,Word,PowerPoint,Internet)30ساعت1403/04/11دوشنبه و چهارشنبه
15 تا 18
3.000.00012 تا 17اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مهارت عمومیExcel12ساعت1403/05/15دوشنبه و چهارشنبه
15 تا 18
1.800.00012 تا 17
گرافیکPhotoshop32 ساعت1403/04/12 یک شنبه و سه شنبه
14 تا 16:30
3.000.00013 تا 17
گرافیکIllustrator30 ساعت1403/05/07 یک شنبه و سه شنبه
14 تا 16:30
3.000.00013 تا 17
برنامه نویسیScratch
اسکرچ
20 ساعت1403/04/06چهار شنبه ها 15 تا 172.200.0009 تا 13
برنامه نویسیبرنامه نویسی
لایت بات و اسکرچ جونیور
18 ساعت1403/04/06چهار شنبه ها 17 تا 18:302.000.0007 تا 9
برنامه نویسیاپ اینونتور20 ساعت1403/04/12سه شنبه ها 15 تا 182.200.00010 تا 12
برنامه نویسیبرنامه نویسی مقدماتی++C32 ساعت1403/04/03یک شنبه و سه شنبه
15تا 18
3.000.00013 تا 17
برنامه نویسیبرنامه نویسی مقدماتی++C32 ساعت1403/04/11شنبه و دوشنبه
16 تا 18
3.000.00013 تا 17
برنامه نویسیپایتون
Python
32 ساعت1403/04/11شنبه و دوشنبه
18 تا 20
3.200.00013 تا 17
برنامه نویسیپایتون
Python
32 ساعت1403/04/07پنجشنبه ها
9 تا 12
3.200.00013 تا 17
برنامه نویسیساخت اپلیکیشن با پایتون40 ساعت1403/03/03یک شنبه و سه شنبه
18تا 20:30
3.500.00013 تا 17
برنامه نویسیهوش مصنوعی20 ساعت1403/04/07پنجشنبه ها
9 تا 11
3.300.00013 تا 17
برنامه نویسیهوش مصنوعی20 ساعت1403/04/07پنجشنبه ها
11 تا 13
3.300.00013 تا 17
برنامه نویسیبازی سازی با Unity30 ساعت1403/04/14پنجشنبه ها
9 تا 12
3.500.00013 تا 17
طراحی سایتWordPress25 ساعت1403/04/10یک شنبه و سه شنبه
16تا 18
3.000.00013 تا 17اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایتHTML-CSS27 ساعت1403/04/11دوشنبه و چهارشنبه
15 تا 18
3.000.00013 تا 17
طراحی سایتseo و تولید محتوا۳۵ ساعت1403/04/10یک شنبه و سه شنبه
۱۸تا ۲۰
3.۸00.00013 تا 17
شبکهآشنایی با شبکه24 ساعت1403/04/11دوشنبه ها
15 تا 18
3.500.00014 تا 17