آیین نامه ثبت نام و شرایط صدور مدرک

آیین نامه ثبت نام :

 1. رعایت شئونات و اخلاق اسلامی در محیط  آموزشی الزامی است.
 2. تسویه حساب و نحوه پرداخت آن تا شروع دوره کاملاغ مشخص شود.
 3. استرداد وجه پس از شروع دوره امکان پذیر نمی باشد.
 4. حضور مرتب و به موقع در کلاس الزامی باشد. در غیر اینصورت گواهی پایان دوره تعلق نمی گیرد.
 5. شرکت در دوره ها به صورت حضوری با قبول مسئولیت از طرف می باشد و موسسه هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.
 6. چنانچه فرد بعد از تشکیل دوره تصمیم به انصراف گرفت می باید شهریه دوره را کامل پرداخت نماید.

شرایط صدور مدرک :

 

 • ارائه مدرک فقط در صورت قبولی در آزمون پایان دوره امکان پذیر می باشد.
 • به فردی که بیش از 1/3 دوره غیبت داشته باشد مدرک تعلق نمی گیرد.
 • گذراندن دوره
 • شرکت در آزمون پایانی
 • کسب نمره قبولی